| Blahoželáme! | Bardejov 

Virtualizácia

xen server | virtualizacia | citrixSpoločnosť Proxis, spol. s r.o. ponúka služby v oblasti virtualizácie. Využívame virtualizačný software XenServer.

Čo je virtualizácia?

Virtualizácia ako marketingový termín je známa už skoro 10 rokov. Umožňuje súbeh viacerých "virtuálnych" serverov na jednom fyzickom stroji, a tým umožňuje zdieľanie fyzických prostriedkov daného stroja. Každý virtuálny server sa správa na sieti ako fyzický server. Virtuálne servery sú ideálne pre súčasné hosťovanie nenáročných serverových aplikácií, testovacích inštalácií, či záložných serverov. Každý virtuálny server má vlastný operačný systém, ktorý beží v prostredí tzv. hypervisora a ten mu poskytuje virtuálny hardware, ktorý sa javí danému operačnému systému ako skutočný. Všetky virtuálne servery sú izolované od seba, t.j. jeden nemôže ovplyvniť druhý. Výber operačného systému je na prevádzkovateľovi, nakoľko sú podporované všetky moderné operačné systémy na báze Linux a Microsoft Windows. Keďže sú virtuálne servery izolované, môže vedľa seba bežať napríklad Windows 2008 server a Debian Linux.

 

Ako to funguje?

Aplikácia pre virtualizáciu slúži na vytváranie prostredia, ktoré emuluje potrebný harvér pre beh ďalšieho operačného systému. Ten je možné nainštalovať a používať. Operačný systém (Windows, Linux, FreeBSD, …) bežiaci vo virtualizovanom prostredí nevníma to, že prebieha pod iným operačným systémom a funguje rovnako, ako keby bol inštalovaný priamo na hardvér.

Kontinuita činnosti služieb informačných systémov organizácie je na lokálnej úrovni zabezpečená technológiami:

  • live migration, vmotion, storage vmotion – migrácia virtuálneho servera za jeho behu medzi hypervízormi alebo rôznymi dátovými skladmi umožňuje presúvať bežiaci virtuálny server z jedného hypervízora na druhý bez výpadku, táto technológia zabezpečí kontinuálny beh virtuálneho servera pri rôznych servisných činnostiach
  • high availability (HA) – pri poruche fyzického servera alebo jeho sieťovej izolácii sú virtuálne servery, ktoré na tomto hypervízore prebiehali zároveň automaticky spustené na inom hypervízore
  • high availability pre aplikácie (HA App) – je možné sledovať stav aplikácii na virtuálnych serveroch a v prípade problémov aplikáciu alebo virtuálny server reštartovať
  • fault tolerance (FT) – skutočná kontinuita dosiahnutá replikáciou behu virtuálneho servera na inom hypervísore, pri nedostupnosti primárneho hypervízora prebieha virtuálny server bez výpadku na sekundárnom hypervízore
  • zálohovanie a obnova – virtuálne servery sú v podstate súbory umiestnené na dostupnom dátovom sklade, je oveľa jednoduchšie vykonať plnú zálohu, zároveň virtuálny server nie je závislý od podkladového hardvéru, je preto možné vykonať obnovu aj do iného prostredia s rovnakým, v niektorých prípadoch dokonca aj iným typom hypervízora.