| Blahoželáme! | Bardejov 

Kontakt

Proxis, spol. s r.o. - kontaktné miesto Bardejov

Dlhý rad 17 (za UniCredit bankou)
085 01  Bardejov

IČO - 36465828
DIČ - 2020027592
IČ DPH - SK2020027592

číslo účtu - 2300550628/8330
IBAN: SK71 8330 0000 0023 0055 0628
BIC-SWIFT kód: FIOZSKBAXXX

Spoločnosť Proxis, spol. s r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel Sro, vložka 12087/P, (Výpis z obchodného registra), taktiež si môžete spoločnosť pozrieť v Zozname organizácií.
 

Sídlo spoločnosti

Slovenská 1, 085 01 Bardejov (aktuálne v prestavbe) - zastihnete nás na kontaktnom mieste Dlhý rad 17
085 01  Bardejov
 

Pracovná doba

P 09:00 - 17:00
U 09:00 - 17:00
S 09:00 - 17:00
Š 09:00 - 17:00
P 09:00 - 17:00
S 09:00 - 12:00

Hotovostné platby za služby prijímame od 12:00 hodiny.
*Výnimku tvoria platby za predplatné služieb na 3 mesiace.
*Dopoludnia prijímame úhrady za služby len s poplatkom v zmysle platného cenníka.

054 472 20 57
0908 087 633


Prosím nezasielajte SMS na vyššie uvedené čísla, pretože sú to GSM brány, ktoré sms správy nedokážu prijať. Ďakujeme

Technická podpora dostupná denne 24/7 na hlasovom odkazovači telefónnej ústredne. 

0948 776 947 (09IT PROXIS)

Prosím zanechajte odkaz a nezabudnite uviesť meno účastníka, typ služby, miesto poskytovania služby a kontakt. Po spracovaní sa Váš hovor zapíše do nášho informačného systému a technický pracovnik po príchode do práce Váš hovor spracuje a zavolá Vám. Poruchy, ktoré majú dopad na viac zákazníkov napr. nefunkčný vysielač, vypadnutá TV služba a podobne opravujeme bezodkladne s prihliadnutím na počasie a dostupnosť. Ak sa jedná o poruchu u koncového uživateľa (jednotlivá porucha), tie sú odstraňované do 2 pracovných dní od nakontaktovania účastníka. 
Akékoľvek podnety, návrhy alebo reklamáciu v súvislosti so službami technickej podpory, nám prosím zašlite na email.Kde nás nájdete? Pozrite sa na mapu.


V prípade akýchkoľvek otázok, postrehov či žiadosti o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom emailu alebo nasledujúceho kontaktného formulára.

Vaše meno
Invalid Input

Váš email
Invalid Input

Vaša správa
Invalid Input