| Blahoželáme! | Bardejov 

Server

Čo je server?

Server (z angl. to serve - slúžiť, poskytovať službu) je softvér, ktorý v rámci počítačovej siete zastáva v hierarchii dominantné miesto vzhľadom na funkcionalitu. Poskytuje svoje prostriedky a výkon klientom. Pojem "server" sa často nahrádza so strojom (host machine), na ktorom je server program) spustený. Počítače si môžu prostredníctvom servera  medzi sebou vymieňať  dáta alebo pristupovať na dáta uložené na serveri, resp. využívajú ho ako bránu na pripojenie do inej siete. Pre server sa používa výkonnejší a kvalitnejší hardvér, keďže je obvykle kľúčovým prvkom funkcie rozsiahlejšej siete alebo aplikácie. Jeho funkcia je zabezpečená kvalitnejšie ako funkcia bežných pracovných staníc (klientov), napr. je zabezpečený proti výpadku napájania pomocou UPS, je umiestnený v uzamknutej miestnosti, má redundantný napájací zdroj, obsahuje diskové pole, automaticky zálohuje údaje na záložné médium a pod.

Hardware server

Server môže byť zostrojený na báze bežného hardvéru, aký sa používa pri stolných počítačoch, ale zvyčajne sa používa špeciálne upravený hardvér prispôsobený požiadavkám servera. Väčšina serverov je v prevádzke 24 hodín denne, 7 dní v týždni, z toho vyplýva potreba vyššej životnosti. Dnešní výrobcovia serverov (DELL, INTEL, …) používajú bežný hardvér, ktorý si testujú sami, a tým zaručujú vysokú spoľahlivosť a životnosť. K svojim serverom poskytujú rýchly servis.

Na vzhľade servera nezáleží, väčšinou sú uzavreté v opustenej miestnosti, nainštalované do racku a sú navštevované iba za účelom údržby alebo opráv. Servery sú prevažne umiestnené v miestnosti bez okien, v ktorej je stála teplota okolo 20 °C.
Procesory (CPU) sú jednou z najdôležitejších častí serverov. Riešia množstvo podnetov od užívateľov. Je potrebné zabezpečiť, aby mali čo najmenšiu poruchovosť. V serveroch sa často používa viacero procesorov alebo procesory s viacerými jadrami. Najznámejšími serverovými procesorni sú Xeon od firmy Intel a Opteron od firmy AMD. Servery obsahujú štandardnú integrovanú grafickú kartu (najnovšie serverové základné dosky sa skladajú z grafických kariet, ktoré už existujú dlhé roky). Tie prevažne nemajú zvukovú kartu, rozhranie pre joystick, USB a iné. Pre chod servera sú takéto zariadenia zbytočné.

Webový server

Webový server môže byť:

  • počítač, ktorý je zodpovedný za realizáciu príkazov HTTP od klientov – programov zvaných webový prehliadač. Vykonaním požiadavky sa chápe odoslanie webovej stránky. Webové stránky sú najmä dokumenty HTML.
  • počítačový program, ktorý vykonáva činnosti popísané vyššie.

Všeobecné vlastnosti
Jednotlivé webové servery sa v rôznych záležitostiach môžu pomerne líšiť. Avšak majú niekoľko spoločných vlastností. Každý webový server je pripojený k počítačovej sieti a prijíma požiadavky v tvare HTTP. Na základe požiadavky zasiela ako odpoveď požadovanú HTML stránku. Odpoveď predstavuje HTML dokument, ale môže byť aj v inom formáte – text, obrázok a pod.

Zdroj: wikipedia